strepen
Nieuwe dokterspost in Kerr Njugary

Nieuwe dokterspost in Kerr Njugary

Nieuwe dokterspost in Kerr Njugary

We zijn weer gestart met een nieuw project in Kerr Njugary. Even in het kort hoe we hiertoe zijn gekomen. Kerr Njugary ligt aan de noordzijde van de Gambia rivier en bereikbaar via een veerpont. Het is een boerengemeenschap die veelal marktgewassen verbouwt o.a.:  meloenen, pompoenen en pinda's en dieren fokt voor huishoudelijke ondersteuning. Het gebied is moeilijk te bereizen en zeker tijdens het regenseizoen. Dorpelingen reizen voor hun dagelijks vervoer met paard- en ezelskarren. Ook tijdens bevallingen, ziekte e.d wanneer medische hulp (dringend) vereist is.

Het dorp is centraal gelegen met 11 omliggende kleinere gemeenschappen in een straal van enkele kilometers zonder medische voorzieningen. Er zijn 2 boorgaten voor centrale drinkwatervoorziening, geen elektravoorziening. Wel is er een moskee,een kleine koran school en een winkeltje.

Veel kinderen verlaten al op jonge leeftijd de dorpen voor het volgen van meer algemeen onderwijs op ongeveer 5 km van het dorp.

    

Het verzoek om in Kerr Njugary een nieuwe dokterspost te realiseren hebben we via onze contacten ontvangen en voorgelegd bij overheid.

Indien we in Kerr Njugary een nieuwe post zouden kunnen bouwen, zou dit weer een mooie post kunnen worden waar niet alleen bevallingen kunnen worden gedaan. het zal tevens dienen voor pre-natale zorg/controles maar ook voor post natale zorg, OPD-diensten en vaccinatie locatie kunnen zijn en andere klein medische zorg. 

We zijn er op ons bezoek in december '21 geweest en de omstandigheden ter plaatse gezien. HIER IS HULP HARD NODIG  Kilometers rijden over een onverhard zandpad op een ezelskar voorafgaand aan een bevalling, en de meest primitieve zorg dichtbij huis zou ook hier beter en sneller moeten kunnen.

We hebben zoals we dat meestal doen ons voornemen  vastgelegd in een MOU (Memorandum of Understanding) Hierin leggen we vast wat wij voor de gemeenschap gaan doen, tegelijk wat we verwachten van de gemeenschap/ compound en van de overheid. Vanaf de opstart tot en met de doorstart. we maken afpsraken over bouw / personele bezetting / medicijnen toezicht etc.

Uiteraard zijn we verdere hulp nodig bij de financiele realisatie van dit nieuwe project. Hiervoor zullen we via diverse acties en evenementen weer uw aandacht voor vragen.

Voor verdere informatie zullen hieronder updates worden toegevoegd: 

De getekende MOU hebben we inmiddels binnen.  De grond is beschikbaar en de tekeningen zijn in ontwikkeling. 

14 april 2023  We hebben een 1e voorstel ontvangen van een mogelijke bouwer in Gambia, maar vinden de getekende opzet te groot voor dit kleine dorp.

20 mei 2023 Wij hebben inmiddels van onze tekenaar een schets ontvangen van een opzet waarvan we inschatten die voldoende is voor dit kleine dorp en haar omgeving. Het bouwbestek hebben we inmiddels gereed en zal deze week worden verzonden.  Hierna verwachtten we een offerte en zullen we verder stappen gaan ondernemen.

15 september In onze eerste bestuursvergadering na de zomervakantie hebben we het besluit genomen om in zee te gaan met een nieuwe aannemer waar we hoge verwachtingen van hebben. Gedurende de vakantie is er uiteraard wel het een en ander besproken/ gemaild etc. waardoor we tijdens deze vergadering een passende offerte hebben. WE GAAN AKKOORD EN GAAN OPDRACHT GEVEN.

We hebben de financiering nog niet helemaal rond maar hebben er groot vertrouwen in dat dit rond gaat komen. Het projectplan hoe we dit financieel willen gaan aanpakken is gereed. heeft u daarin ook interesse stuur ons dan even een mail. Verder zullen we één deze dagen ook een actie lanceren voor het kopen van stenen.

30 september 2023  Lamin is inmiddels bij de bouwer geweest en heeft de ondertekende opdracht afgeleverd en het bij behorende bestek. De aannemer is opgestart met behulp van wat lokale bevolking om de grond bouwrijp en schoon te maken. 

 

10 oktober 2023  De aannemer heeft het eerste voorschot ontvangen. Hij kan hiermee het eerste cement kopen voor het maken van de stenen. En de eerste overige uitgaven doen om toeleveranciers ook aan het werk te zetten.    

15 oktober 2023 De aannemer is al zeer snel begonnen met het bakken van alle stenen die hij nodig is voor het leggen van het fundament van de nieuwe post en voor het bouwen van de muren. vele vrijwilliger helpen hierbij. Ook is er personeel van de aannemer meegekomen vanuit de woonplaats van de aannemer. Een van de peilers onder deze samenwerking is de MOU( Memorandum of Understanding) waarin ook is vastgelegd dat de bewoners van Kerr Njuagary ook onderdak moeten bieden aan het personeel van de aannemer om er op deze wijze ook echt samen iets van te maken.

 

Er wordt op dit moment hard gewerkt. Er is gestart met het uitgraven voor de fundatie. De eerste partij stenen is al gebakken. Waarmee ook al de de eerste muren zijn geplaatst. 

 

Wilt u ook bijdragen aan dit project dit kan ook zeer direct door hier te klikken. U komt dan direct op onze doneeractie stenen en cement.

 

 

Delen
Een steentje bijdragen?
Wilt u ons steunen? Word lid van onze club!