Het door u gedoneerde bedrag aan de Stichting Samen voor Gambia wordt gebruikt voor hulp aan Gambia. Een klein deel van de jaarlijkse opbrengsten is nodig om de kosten in Nederland te dekken, denk hierbij aan kosten, zoals bankkosten, KvK-inschrijving en website/hostingkosten.

Alle ondernomen reizen en gemaakte kosten van verblijf etc. worden door de reizigers zelf betaald.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding / beloning voor de gemaakte uren of inzet voor de stichting. Alle tijd die men in de stichting steekt, is eigen tijd.

Hieronder vindt u de jaaroverzicht over 2018. Op korte termijn wordt het overzicht over 2019 gepubliceerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Financieel overzicht 2018