Even voorstellen…

Stichting Samen voor Gambia is opgericht in 2010. In dit jaar is middels een grote fair geld opgehaald, met als doel ontwikkelingshulp in Gambia.

De basis is gelegd in het dorpje Pinai, 250 km landinwaarts, ver van het toerisme en de westerse hulp. Vanuit de gemeenschap kwam de wens en noodzaak naar voren een medische voorziening te treffen in het dorp. Mede door de goede samenwerking met het dorp en de overheid in Gambia, is hier het fundament gelegd voor de hulp aan Gambia.

De betrokkenheid en welwillendheid van de lokale bevolking is groot. Samen bedenken en voeren we projecten uit. Het lokale comité, onder leiding van Lamin Bah, zorgt ervoor dat de projecten niet enkel uitgevoerd worden, maar ook dat de continuïteit blijft gewaarborgd.

In de jaren daarna hebben verschillende projecten uitgevoerd , niet enkel in Pinai maar ook in het naburige Nana Bah, waar het Medisch Centrum grondig gerenoveerd is.

MISSIE: Opstarten en begeleiden van duurzame projecten op onderwijs, gezondheid en
agrarisch gebied ter bevordering van de leefomstandigheden van de mensen in Gambia

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende personen:

Martin Jutstra – Voorzitter

Winette Schaper – Penningmeester

Janita Scheper – Secretaris

Marry Bakker – Algemeen Bestuurslid

Gerard Leffers – Algemeen Bestuurslid

 

Het beleidsplan 2020 van de stichting vindt u hier: Beleidsplan-Samen-voor-Gambia-2020

Geen van de bestuursleden of andere betrokkenen in Nederland krijgt een
vergoeding voor de ingezette uren.

Via onderstaande links komt u meer over de stichting te weten.

Contactgegevens

Financiele Verantwoording

Word Donateur

 

RSIN 822137537