Bij de bouw van de Medische Post was al rekening gehouden met een toekomstige elektriciteitsvoorziening.

Om verschillende redenen is elektriciteit belangrijk voor de Medische Post:

  1. Verlichting om ook ’s avonds en ’s nachts patiënten te kunnen helpen;
  2. Ventilatoren zodat de patiënten in aangenamere ruimte kunnen verblijven;
  3. Koelkast om medicijnen te kunnen bewaren.

Omdat de te bouwen wachtruimte de mogelijkheid bood om zonnepanelen te installeren en de bijbehorende accu’s te bergen, is dit project tegelijkertijd opgestart en opgeleverd (2013) met het project wachtruimte.

In 2018 hebben we de accu’s vervangen.