In 2009 werd ten tijde van het eerste bezoek aan Gambia duidelijk dat er in de omgeving van Pinai geen goede medische voorziening was. Vrouwen hadden geen goede voorzieningen om te kunnen bevallen, toegang tot medische zorg was moeilijk te verkrijgen, malaria is veel voorkomend en de kindersterfte is hoog.

Om die reden is in 2010 begonnen met de bouw van de Medische Post. De lokale bevolking hielp mee en de bouw vorderde spoedig.

Tegelijkertijd werden er afspraken met de lokale overheid gemaakt over de bezetting en bevoorrading van de Medische Post.

De Medische post is op 1 maart 2012 officieel geopend. Een mooi wit modern gebouw in het Afrikaanse dorre landschap.  En sinds die tijd hebben reeds vele mensen uit de hele regio de medische post bezocht voor hulp.
Samba, onze facilitair manager, draagt zorg voor de staat van het gebouw en het terrein. Alles wordt dagelijks schoon gehouden door drie vrouwen uit het dorp en de
hygiëneregels worden strak nageleefd.

De post wordt veel bezocht  door mensen uit de hele regio. De dokter, mevrouw Kadijatou Sambou, zet zich daarom 7 dagen in de week in voor de medische post.  Er zijn al vele duizenden mensen behandeld in de Medische Post.

Met de overheid hebben we afspraken gemaakt over de stationering van artsen, het loon voor het ondersteunend personeel en het maandelijks aanleveren van het standaardpakket aan medicijnen.

De grootste kosten hadden we aan het bouwen van de Medische Post. Maar ook nu hebben we nog jaarlijkse onderhoudskosten en maandelijkse operationele kosten om de Medische Post draaiende te houden (zie ook Financiele Verantwoording).
Uw (financiële) hulp is dan ook van harte aanbevolen!